پیمان پژوهنده: (مدیرعامل)

۱ عضو هیات مدیره خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران

۲ عضو هیات مدیره صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

۳ مدیر عامل و عضو هیات مدیره گروه فنی بازرگانی اطلس

۴ عضو هیات مدیره موسسه توسعه اشتغال فارغ التحصیلان

۵ مشاور ارشد اقتصادی مدیر عامل بنیاد رودکی

۶ مشاور معاون مدیریت هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت صنعت،معدن و تجارت

۷ مشاور رییس و معاونت پژوهشی پژوهشکده مطالعات توسعه

۸ مشاور معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

و…


 

فاطمه گله داری پور : (ریاست هیات مدیره)

۱ رییس هیات مدیره گروه فنی بازرگانی اطلس

۲ رییس هیات مدیره گروه بهینه پرداز اطلس

۳ رییس هیات مدیره گروه گسترش خدمات اطلس


 

مونا خدابنده: (دستیار مدیرعامل)

۱ مشاور مدیر عامل شرکت صنایع چاپ و بسته بندی اطلس

۲ مشاور مدیر عامل شرکت تهران اسکنر

۳ عضو هیات مدیره گروه فنی بازرگانی اطلس


 

رضا پژوهنده: (مدیرتولید)

۱ مدیر تعاون اداره کل آموزش و پرورش استان البرز

۲ عضو هیات مدیره گروه فنی بازرگانی اطلس

۳ عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری اطلس


 

کامبیز پژوهنده: (مدیر امور مالی)

۱ مدیر مالی شرکت عمران ساحل

۲ مدیر عامل شرکت تبریدفن شهر

۳ مدیر مالی پروژه ایران خودرو


 

سروش مرادی: (مدیر فروش و بازاریابی)

۱ -شرکت پومر مدیر فروش

۲-شرکت پخش پاکبان     مدیر توزیع

۳- کارخانه تولید مبلمان برومند     مدیرفروش


 

متین حاتم: (مدیرطراحی)

۱ مدیر واحد طراحی مشاور بین المللی شهرسازی و معماری ره شهر استان کرمانشاه

۲ مدیریت دکوراسیون ایده

۳ طراح دکوراسیون و مبلمان هارمونی


 

سپهر قوام الدینی : (مدیرروابط عمومی)

۱ مدیر روابط عمومی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران

۲ مدیر روابط عمومی و صادرات شرکت کالسیمین

۳ مدیر بازرگانی شرکت سبلان خودرو