پیمان پژوهنده: (مدیرعامل)

1 عضو هیات مدیره خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران

2 عضو هیات مدیره صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

3 مدیر عامل و عضو هیات مدیره گروه فنی بازرگانی اطلس

4 عضو هیات مدیره موسسه توسعه اشتغال فارغ التحصیلان

5 مشاور ارشد اقتصادی مدیر عامل بنیاد رودکی

6 مشاور معاون مدیریت هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت صنعت،معدن و تجارت

7 مشاور رییس و معاونت پژوهشی پژوهشکده مطالعات توسعه

8 مشاور معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

و…


 

فاطمه گله داری پور : (ریاست هیات مدیره)

1 رییس هیات مدیره گروه فنی بازرگانی اطلس

2 رییس هیات مدیره گروه بهینه پرداز اطلس

3 رییس هیات مدیره گروه گسترش خدمات اطلس


 

مونا خدابنده: (دستیار مدیرعامل)

1 مشاور مدیر عامل شرکت صنایع چاپ و بسته بندی اطلس

2 مشاور مدیر عامل شرکت تهران اسکنر

3 عضو هیات مدیره گروه فنی بازرگانی اطلس


 

رضا پژوهنده: (مدیرتولید)

1 مدیر تعاون اداره کل آموزش و پرورش استان البرز

2 عضو هیات مدیره گروه فنی بازرگانی اطلس

3 عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری اطلس


 

کامبیز پژوهنده: (مدیر امور مالی)

1 مدیر مالی شرکت عمران ساحل

2 مدیر عامل شرکت تبریدفن شهر

3 مدیر مالی پروژه ایران خودرو


 

سروش مرادی: (مدیر فروش و بازاریابی)

1 -شرکت پومر مدیر فروش

2-شرکت پخش پاکبان     مدیر توزیع

3- کارخانه تولید مبلمان برومند     مدیرفروش


 

متین حاتم: (مدیرطراحی)

1 مدیر واحد طراحی مشاور بین المللی شهرسازی و معماری ره شهر استان کرمانشاه

2 مدیریت دکوراسیون ایده

3 طراح دکوراسیون و مبلمان هارمونی


 

سپهر قوام الدینی : (مدیرروابط عمومی)

1 مدیر روابط عمومی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران

2 مدیر روابط عمومی و صادرات شرکت کالسیمین

3 مدیر بازرگانی شرکت سبلان خودرو