مطالب توسط arashvandame

مزیت های آرفونی

 ویژگیهای متمایز پارتیشن اداری آرفونی قابلیت عایق صوتی و آکوستیک پارتیشن اداری و داکتینگ در پارتیشن اداری از کاربردهای جدیدی است که پارتیشن های مدرن دارای این مزیت میباشند پارتیشن اداری بر حسب کاربرد انواع متنوعی دارد ، گروه آرافرم نیرا با برند آرفونی سعی نموده است با ارائه ۶ مدل پرکاربرد پارتیشن به همراه ۲ […]