مجموعه آرفونی در طول دوران حیات خود به شرکت ها و سازمانهای متعددی در زمینه تجهیزات و دکوراسیون و پارتیشن بندی فضاهای اداری ارائه خدمات کرده است . برخی از طرح ها و تصاویر گرفته شده از پروژه های آرفونی را ملاحظه میفرمائید.