میز کنفرانس

سالن های کنفرانسی که در مرکز آن یک میز کنفرانس شیک و مدرن خودنمایی میکند حتی در دفاتر اداری کوچیک هم کارایی و تاثیر بسزایی در موفقیت سازمان شما دارند . مراجعان حضوری شما وقتی در یک سالن کنفرانس مدرن پرزنت شوند قطعا درصد موفقیت شما به طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت . از اینرو گروه آرفونی با درک اهمیت این موضوع اقدام به طراحی و تولید طرح های اختصاصی انواع میز کنفرانس متناسب با زمینه فعالیت و دکوراسیون کلی محیط دفتر شما میکند.

برخی از مدل های پرطرفدار میزهای کنفرانس آرفونی