بخش 1

میز اداری

میز اداری

میز کارمندی

میز مدیریت

میز کنفرانس

میز کانتر

میز منشی

میز نگهبانی و رزروشن

میز کانتر بانکی

میز کارگروهی

پارتیشن متحرک

پارتیشن ارزان

پارتیشن دوجداره,2جداره

پارتیشن دفتری

پارتیشن آگوستیک

پارتیشن عایق صوت

پارتیشن ام دی اف

کمد بایگانی گردان ام دی اف

کمد اداری و فایل بایگانی mdf

فایل بایگانی ام دی اف

کمد اداری ام دی اف

بایگانی ریلی فلزی

بایگانی فلزی دوار

فایل و کمد بایگانی فلزی

صندلی اداری

نواع میز مدیریتی 2016

میز مدیریت ام دی اف

میز مدیریت شیشه ای

میز مدیریتی مدرن

ست مبلمان  اداری مدیریتی شیک

میز های اداری مدیریتی شیشه ای

میز های اداری مدیریتی مدرن

میز های اداری مدیریت چوبی

میز های اداری کارمندی

میز های اداری کارشناسی

میزهای اداری کانتری

مقالات مبلمان و میز اداری

میز های اداری ایران میز

میز کنفرانس

میز کارمندی و کارشناسی

میز پذیرش

پارتیشن اداری ام دی اف

پارتیشن شیشه ای

پارتیشن مدرن

محصولات

میز های اداری 2016 ام دی اف MDF

 

میز اداری – مدیریت ام دی اف mdf

 

میز مدیریت و معاونت با میز کنفرانس

 

میز اداری – کارشناسی ام دی اف با کنفرانس

 

میز مدیریت ام دی اف با کنفرانس الحاقی

 

میز کارشناسی ام دی اف

 

میز کارمندی کلاسیک ام دی اف

 

میز کارمندی و کارشناسی ام دی اف

 

میز اداری ساده – میز کارمندی

 

میز اداری mdf

 

میز اداری با کنفرانس الحاقی 2 نفره نیمگرد

 

میز اداری کارشناسی ال با فایل بایگانی

 

میز اداری کارشناسی با فایل بایگانی

 

میز اداری کارگروهی

 

 

میز کارمندی

 

میز کنفرانس

 

میز اداری

 

میز مدیریت

 

میز کانتر , میز منشی

 

میز نگهبانی

 

میز رزروشن و کانتر بانکی

 

ایستگاه کاری

 

صندلی اداری

بخش 2

میز اداری

انواع میزهای کارگروهی

میز های اداری و کارمندی 4 نفره

میز کارگروهی 6 نفره

میز کارگروهی 8 نفره

انواع جداکننده میز کارگروهی

میز کارگروهی با پارتیشن دوجداره

میز کارگروهی با پارتیشن تک جداره

میز کارگروهی با دوایدر ام دی اف

میز کارگروهی با دیوایدر شیشه ای

میز کارگروهی

میز های کارگروهی به مجموعه ای از میز های اداری اطلاق می شود که برای کار چند کارمند طراحی می شوند و در بین کارمندان از پارتیشن کوتاه یا بلند برای جداسازی فضای میز ها استفاده می شود.. میز کارگروهی مناسب شرکت هایی است که کارمند زیاد و فضای محدودی دارند – اگر اصول طراحی در تولید میز های کارگروهی رعایت شود کارمندان علاوه بر راحتی شادابی و رضایت هم خواهند داشت. میز کارگروهی نماد فعالیت مدرن اداری است استاندارد های میز کارگروهی همانند سایر میز های اداری و کارمندی است

میز های ترکیبی , میز کارگروهی یا همان وورک استیشن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

workstation desk

office desk

این گونه طراحی های مناسب برای شرکت ها و موسساتی می باشد که نیروی انسانی آنها از فضای اداری آنها بیشتر است

میز های پارتیشن دار, میز کارگروهی